30/12/2016 Disp. privind desemnarea coordonatorului si persoanei responsabile de contact privind implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020

21/12/2016 Disp. privind plata diferenta indemnizatiei lunare a D-lui Guj Nicolae pentru perioada februarie-septembrie 2016

21/12/2016 Disp. privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, pentru luna decembrie 2016 - martie 2017

19/12/2016 Disp. privind convocarea Consiliului Local al comunei Otelec

07/12/2016 Disp. privind incetarea alocatiei de sustinerea familiei D-lui Marchis Daniel Marius

07/12/2016 Disp. privind constituirea comisiei de inventariere anuala a patrimoniului public si privat al comunei Otelec

05/12/2016 Disp. privind convocarea Consiliului Local al comunei Otelec

29/11/2016 Disp. privind constituirea Comisia de receptie pentru lucrarile efectuate in comuna Otelec

21/11/2016 Disp. privind incadrarea pe perioada nedeterminata, in regim contractual al D-lui Szakal Nandor pe postul de muncitor calificat, in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Otelec

21/11/2016 Disp. privind convocarea Consiliului Local al comunei Otelec

21/11/2016 Disp. privind constituirea comisiei de evaluare pagube pe terenurile agricole private produse prin trecerea cu utilaje agricole

21/11/2016 Disp. privind constituirea Comisia de receptie Studii de fundamentare PUG

21/11/2016 Disp. privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, pentru luna noiembrie 2016 - martie 2017

14/11/2016 Disp. privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita

07/11/2016 Disp. privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pentru Alegerea Senatului si Camerei Deputatilor din anul 2016

24/10/2016 Disp. privind desemnarea D-nei Nagy Melinda-Csilla - casier in comisia de inventariere a bunurilor din domeniul public date in administrare si folosinta AQUATIM S.A

14/10/2016 Disp. privind schimbarea incadrarii al D-nei Meszaros Andreea Claudia

14/10/2016 Disp. privind convocarea Consiliului Local al comunei Otelec

14/10/2016 Disp. privind acordarea indemnizatiei D-nei Cret Mariuca

13/10/2016 Disp. privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV - 13.10.2016

12/10/2016 Disp. privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul din data de 28-31 octombrie 2016 pentru ocuparea postului vacant de - Muncitor calificat - functie contracuala

30/09/2016 Disp. privind stabilirea dreptului la ajutor pentru combustibili solizi beneficiarilor de ajutor social pentru perioada noi.2016-mart.2017

30/09/2016 Disp. privind modificare cuantum al indemnizatiei lunare al D-lui Guj Nicolae

29/09/2016 Disp. privind stabilirea alocatiei pentru sustinerea familiei; CHIVU ANA

23/09/2016 Disp. privind repunere in plata a alocatiei de sustinerea familiei D-lui Marchis Daniel Marius

23/09/2016 Disp. privind modificarea nume la asistent personal al D-nei Lörik Doina

22/09/2016 Disp. privind convocarea Consiliului Local al comunei Otelec

12/09/2016 Disp. privind incetarea raporturilor de serviciu al D-lui Bali Iosif - Muncitor calificat

31/08/2016 Disp. privind inlocuirea asistentului personal Gallo Szilard pe perioada concediului de odihna

31/08/2016 Disp. privind acordarea indemnizatiei lunare D-nei Cotut Elisabeta

31/08/2016 Disp. privind acordarea indemnizatiei D-nei Lorik Doina Diana

31/08/2016 Disp. privind acordarea indemnizatiei D-nei Donosa Ana Alina

31/08/2016 Disp. privind acordarea indemnizatiei D-nei Cecan Elena

31/08/2016 Disp. privind acordarea indemnizatiei D-lui Libotean Darius Grigore

31/08/2016 Disp. privind acordarea indemnizatiei D-lui Gallo Szabolcs

25/08/2016 Disp. privind desemnarea persoanei responsabile cu derularea lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale la nivelul comunei Otelec

25/08/2016 Disp. privind convocarea Consiliului Local al comunei Otelec

24/08/2016 Disp. privind modificarea cuantum a alocatiei de sustinerea familiei D-lui Cotut Gabriel

24/08/2016 Disp. privind incetarea alocatiei de sustinerea familiei D-nei Giurgiuca Larisa

23/08/2016 Disp. privind desemnarea persoanei responsabile cu evidenta militara si mobilizarea la locul de munca la nivelul comun

23/08/2016 Disp. privind actualizarea Comisiei locale pentru probleme de aparare la Comuna Otelec

18/08/2016 Disp. privind incetarea raporturilor de serviciu al D-nei Gallo Jolan asistent personal al PH Gallo Szabolcs

26/07/2016 Disp. privind suspendarea alocatiei de sustinerea familiei D-lui Marchis Daniel-Marius

26/07/2016 Disp. privind incetarea platii indemnizatiei lunare pentru Dima Nicolai

26/07/2016 Disp. privind imputernicirea personalului SPCLEP Otelec sa constate si sa aplice sanctiunile pe linie de evidenta a persoanelor

26/07/2016 Disp. privind desemnarea unui responsabil cu protectia datelor cu caracter personal in cadrul SPCLEP Otelec in anul 2016

26/07/2016 Disp. privind desemnarea functionarului public Constantinescu Cristina Elena ca si responsabil cu punerea in legalitate cu actele de identitate a cetatenilor romani de etnie roma

26/07/2016 Disp. privind desemnarea D-nei Frig Iulia Elisabeta din cadrul SPCLEP Otelec pentru avizarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitat si pentru inscrierea mentiunii de stabilire a resedintei

26/07/2016 Disp. privind desemnarea D-nei Constantinescu Cristina Elena ca si responsabil cu semnalarile SINS/SIS

26/07/2016 Disp. privind delegarea exercitarii atributiilor de ofiter de stare civila D-nei Frig Iulia Elisabeta din cadrul Compartimentului Evidenta Persoanelor

26/07/2016 Disp. privind delegarea exercitarii atributiilor de ofiter de stare civila D-nei Constantinescu Cristina Elena din cadrul Compartimentului Evidenta Persoanelor Otelec

26/07/2016 Disp. privind delegarea exercitarii atributiilor D-nei Constantinescu Cristina Elena pentru perioada concediului de odihna D-nei Frig Iulia Elisabeta din cadrul Compartimentului Evidenta Persoanelor

26/07/2016 Disp. privind delegarea atributiilor D-nei Frig Iulia Elisabeta pentru perioada concediului de odihna D-nei Consatantinescu Cristina Elena din cadrul Compartimentul Evidenta Persoanelor - SPCLEP Otelec

26/07/2016 Disp. privind constituirea Comisiei locale de evaluare a pagubelor produse la culturile agricole in anul 2016 pe raza comunei

25/07/2016 Disp. privind acordarea indemnizatiei lunare D-nei Butiri Violeta

25/07/2016 Disp. privind acordarea ajutoarelor alimentare persoanelor fara venituri, sau venituri sub 450 lei/ membru de familie

19/07/2016 Disp. privind convocarea Consiliului Local al comunei Otelec

06/07/2016 Disp. privind reounere in plata a alocatiei de sustinerea familiei D-lui Cotut Gabriel

06/07/2016 Disp. privind modificarea numelui D-nei Mezei Melinda-Csilla

06/07/2016 Disp. privind modificarea numelui D-nei Agrigoroaiei Cristina- Elena

30/06/2016 Disp. privind suspendarea platii indemnizatiei FARKAS ILONA

30/06/2016 Disp. privind reactualizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Otelec

30/06/2016 Disp. privind constituirea Comisiei locale de constatare a pagubelor produse culturile agricole ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale

30/06/2016 Disp. privind acordarea indemnizatiei lunare D-nei FARKAS ILONA

30/06/2016 Disp. privind acordarea ajutorului social D-lui CATUNA ONISOR

29/06/2016 Disp. privind convocarea Consiliului Local al comunei Otelec

28/06/2016 Disp. privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II - 28.06.2016

22/06/2016 Disp. privind stabilirea indemnizatiei D-nei Kuti Klara - viceprimar al comunei Otelec

22/06/2016 Disp. privind numirea Comisiei de selectionare a documentelor de arhiva create si detinute de CL al comunei Otelec si Primaria comunei Otelec

03/06/2016 Disp. privind suspendarea alocatiei de sustinerea familiei D-lui COTUT GABRIEL

03/06/2016 Disp. privind modificarea cuantum a alocatiei de sustinerea familiei D-nei CAPRA CRISTINA

02/06/2016 Disp. privind constituirea Comisiei receptie achizitie piatra pentru amenajare strazi secundare in comuna Otelec

30/05/2016 Disp. privind modificarea nume la asistent personal al D-nei Meszaros Andreea-Claudia

30/05/2016 Disp. privind acordarea ajutorului social D-lui Rusca Viorel

23/05/2016 Disp. privind incadrarea ca asistent personal al D-nei Valean Mariana-Florentina

20/05/2016 Disp. privind convocarea Consiliului Local al comunei Otelec

17/05/2016 Disp. privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II - anul 2016

17/05/2016 Disp. privind constituirea Comisisei de receptie

17/05/2016 Disp. privind constituirea Comisiei de selectie oferte

17/05/2016 Disp. privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita

04/05/2016 Disp. privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pentru Alegerile locale din anul 2016

04/05/2016 Disp. privind modificarea salariului brut D-lui Toth Robert Istvan

04/05/2016 Disp. privind modificarea salariului brut D-lui Manea David Gabriel

04/05/2016 Disp. privind incadrarea ca asistent personal al D-lui Barabas Ioan

04/05/2016 Disp. privind delimitarea sectiilor de votare pentru Alegerile locale din anul 2016

21/04/2016 Disp. privind convocarea Consiliului Local al comunei Otelec

21/04/2016 Disp. privind constituirea Comisiei de selectie oferte privind servicii de elaborare raport mediu analiza tehnica Pug

13/04/2016 Disp. privind rectificarea actului de nastere nr.7/ 13.06.1945

13/04/2016 Disp. privind incetarea de acordare a indemnizatiei lunare al D-nei Urban Anita-Tünde

13/04/2016 Disp. privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Birolului Electoral de Circumscriptie Comunala Otelec nr.68

08/04/2016 Disp. privind delegarea atributiilor D-nei Frig Iulia Elisabeta pentru perioada concediului de odihna D-nei Agrigoroaiei Cristina Elena din cadrul Compartimentul Evidenta Persoanelor - SPCLEP Otelec

01/04/2016 Disp. privind incetarea platii indemnizatiei lunare pentru NAGY ION

01/04/2016 Disp. privind incetarea ajutorului social D-nei Lupan Viorica

01/04/2016 Disp. privind incadrarea ca asistent personal al D-nei Nagy Andreea-Claudia

31/03/2016 Disp. privind incadrarea pe perioada nedeterminata, in regim contractual al D-lui Toth Robert-Istvan pe postul de sofer, in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Otelec

23/03/2016 Disp. privind stabilirea alocatiei pentru sustinerea familiei D-nei Racz Hajnalka

23/03/2016 Disp. privind repunere in plata si modificare cuantum al alocatiei de sustinerea familiei D-nei Capra Cristina

23/03/2016 Disp. privind incetarea alocatiei de sustinerea familie D-lui Toth Levente

21/03/2016 Disp. privind acordarea indemnizatiei lunare D-lui DIMA NICOLAI

18/03/2016 Disp. privind convocarea Consiliului Local al comunei Otelec

10/03/2016 Disp. privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul din data de 29-31 martie 2016 pentru ocuparea postului vacant sofer

04/03/2016 Disp. privind incetarea alocatiei de sustinerea familiei D-nei GRIGORAS ILEANA

04/03/2016 Disp. privind incetarea alocatiei de sustinerea familiei D-nei CHIVU ANA

04/03/2016 Disp. privind convocarea Consiliului Local al comunei Otelec

01/03/2016 Disp. privind numirea indrumatorului si aprobarea programului de desfasurare al perioadei de stagiu pentru functionarul public Referent III debutant Manea David Gabriel

01/03/2016 Disp. privind numirea in functie publica a D-lui Manea David Gabriel

25/02/2016 Disp. privind stabilirea alocatiei pentru sustinerea familiei; CAPRA FLOARE

25/02/2016 Disp. privind modificarea indemnizatiei lunare al D-lui Kuti Lehel

25/02/2016 Disp. privind modificarea indemnizatiei lunare a D-nei Urban Anita-Tünde

25/02/2016 Disp. privind modificarea indemnizatiei lunare a D-nei TIFAN ILEANA

25/02/2016 Disp. privind modificarea indemnizatiei lunare a D-nei Nagy Alisia-Martina persoana cu handicap grav

25/02/2016 Disp. privind modificarea indemnizatiei lunare a D-nei Libotean Reghina

25/02/2016 Disp. privind modificarea indemnizatiei lunare a D-nei Kovacs Ecaterina

25/02/2016 Disp. privind modificarea indemnizatiei lunare a D-nei Farkas Ilona

25/02/2016 Disp. privind modificarea indemnizatiei lunare a D-nei Buzas Rozalia

25/02/2016 Disp. privind modificarea indemnizatiei lunare a D-lui Nagy Ion

25/02/2016 Disp. privind modificarea indemnizatiei lunare a D-lui GUJ NICOLAE

25/02/2016 Disp. privind majorarea salariala in procent de 15% D-nei Söter Rozalia din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei otelec

25/02/2016 Disp. privind majorarea salariala in procent de 15% D-nei Liboten Reghina din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Otelec

25/02/2016 Disp. privind majorarea salariala in procent de 15% D-nei Gallo Iolan din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Otelec

25/02/2016 Disp. privind majorarea salariala in procent de 15% D-nei Donosa Ana Mariana din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Otelec

25/02/2016 Disp. privind majorarea salariala in procent de 15% D-nei Burca Doina din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Otelec

25/02/2016 Disp. privind majorarea salariala in procent de 15% D-lui Gallo Szilard din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Otelec

25/02/2016 Disp. privind majorarea salariala in procent de 15% D-lui Cecan Alexandru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Otelec

25/02/2016 Disp. privind incetarea alocatiei de sustinerea familiei D-nei ZURMA MARIA

17/02/2016 Disp. privind suspendarea alocatiei de sustinerea familiei D-nei CAPRA CRISTINA

17/02/2016 Disp. privind stabilirea alocatiei pentru sustinerea familiei; GIURGIUCA LARISA

17/02/2016 Disp. privind stabilirea alocatiei pentru sustinerea familiei; COTUT GABRIEL

17/02/2016 Disp. privind convocarea Consiliului Local al comunei Otelec

05/02/2016 Disp. privind constuirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat in perioada 26.02.-29.02.2016 ....

04/02/2016 Disp. privind reglementarea activitatilor care se desfasoara cu foc deschis

04/02/2016 Disp. privind reactualizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Otelec

04/02/2016 Disp. privind reactualizarea Comitetului Centrului Operativ al comunei Otelec

04/02/2016 Disp. privind numirea responsabilului P.S.I. in cadrul Primariei Otelec

04/02/2016 Disp. privind numirea Inspectoratului de protectie civila

04/02/2016 Disp. privind fumatul si focul deschis

01/02/2016 Disp. privind stabilirea programului de lucru cu publicul la nivelul comunei Otelec

01/02/2016 Disp. privind numirea unei persoane care va sigura accesul liber a oricarei persoane la infromatiile de interes public din Primariei comunei Otelec

01/02/2016 Disp. privind incetarea activitatii de asistent personal al D-nei VALEAN MARIANA FLORENTINA

29/01/2016 Disp. privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, pentru luna ianuarie 2016 - martie 2016

22/01/2016 Disp. privind convocarea Consiliului Local al comunei Otelec

04/01/2016 Disp. privind majorarea salariala in procent de 10% D-lui Szabo Csaba Zoltan din cadrul Primariei comunei Otelec

04/01/2016 Disp. privind majorarea salariala in procent de 10% D-lui Pascu Vasile Valentin din cadrul Primariei comunei Otelec

04/01/2016 Disp. privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite D-nei Nagy Andreea-Claudia

04/01/2016 Disp. privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu in carul Primariei comunei Otelec

04/01/2016 Disp. privind convocarea Consiliului Local al comunei Otelec

04/01/2016 Disp. privind acordarea indemnizatiei lunare D-nei Nagy Alisia-Martina persoana cu handicap grav