12/08/2019 Hotararea CL nr. 62/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

12/08/2019 Hotararea CL nr. 61/2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei de consiliu din 30 iulie 2019

12/08/2019 Hotararea CL nr. 60/2019 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei de consliu di 07 august 2019

12/08/2019 Hotararea CL nr. 58/2019 privind executia bugetara pe trimestrul II2019

12/08/2019 Hotararea CL NR. 57/2019 privind aprobarea porcesului verbal al sedintei de consiliu din data de 26 iunie 2019

05/08/2019 Hotararea CL nr. 59/2019 privind aprobarea regulamentului privind organizarea si functionarea SPCLEP Otelec

05/08/2019 Hotararea CL nr. 56/2019 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 30 iulie 2019

04/07/2019 Hotararea CL nr. 55/2019 privind rectificarea bugetului local din data de 26 iunie 2019

04/07/2019 Hotararea CL nr. 54/2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 30.05.2019

04/07/2019 Hotararea CL nr. 53/2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din 26 iunie 2019

11/06/2019 Hotararea CL nr. 52/2019 privind alegerea viceprimarului comunei Otelec

11/06/2019 Hotararea CL nr. 51/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

11/06/2019 Hotararea CL nr. 50/2019 privind desemnarea reprezentantului in Adunarea Generala ADID in anul 2019

11/06/2019 Hotararea CL nr. 49/2019 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2019

11/06/2019 Hotararea CL nr. 48/2019 privind aprobarea modificarii tarifelor de salubrizare practicate de catre SC RETIM ECOLOGIC SA

11/06/2019 Hotararea CL nr. 47/2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 24.04.2019

11/06/2019 Hotararea CL NR. 46/2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din data de 30 mai 2019

11/06/2019 Hotararea CL nr. 45/2019 privind implementarea OUG 74/2018 privind fondul de mediu

09/05/2019 Hotararea CL nr. 44/2019 privind aprobarea Retelei Scolare comuna Otelec an scoalr 2019-2020

09/05/2019 Hotararea CL nr. 43/2019 privind aprobarea Poriectului de Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Otelec

09/05/2019 Hotararea CL nr. 42/2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Otelec pe anul 2019

09/05/2019 Hotararea CL nr. 41/2019 privind incetarea mandatului de viceprimar al comunei Otelec a doamnei Kuti Klara ca uramre a demisiei

09/05/2019 Hotararea CL nr. 40/2019 privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor Programul pentru scoli al Romaniei

09/05/2019 HOTARAREA CL NR. 38/2019 PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI SEDINTA 24 APRILIE 2019

26/03/2019 Hotararea CL nr. 37/2019 privind aprobarea incheierii unui contract cadru de prestari servicii in domeniul achizitiilor publice pentru intocmire documentatii de atribuire si participarea in comisia de evaluare in calitate de expert cooptat

26/03/2019 Hotararea CL nr. 36/2019 privind aprobarea procesului verbal din data de 28.02.2019

26/03/2019 Hotararea CL nr. 35/2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara din data de 30 martie 2019

11/03/2019 Hotararea CL nr. 34/2019 privind acordarea unui mandat special imputernicitului CL in Adunarea Generala ordinara a ADI aPA cANAL tIMIS

11/03/2019 Hotararea CL nr. 33/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

11/03/2019 Hotararea CL nr. 32/2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019 ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social

11/03/2019 Hotararea CL nr. 31/2019 privind aprobarea amplsamentului statiilor publice pentru imbarcarea si debarcarea persoanelor transportate prin serviciile de transport

11/03/2019 Hotararea CL nr. 30/2019 privind reorganizarea Comandamentului antiepizotic local pentru prevenirea patrunderii bolilor infecto contagioase 2019

11/03/2019 Hotararea CL nr. 29/2019 privind desemnarea coordonatorului de activitati desfasurate la nivelul S.P.C.L.E.P Otelec

11/03/2019 Hotararea CL nr. 28/2019 privind aprobarea incheierii unui contract de consultanta juridica pe anul 2019

11/03/2019 Hotararea CL nr. 27/2019 privind actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Otelec

11/03/2019 Hotararea CL nr. 26/2019 privind actualizarea comisiei de analiza a dosarelor depuse in baza Legii 15/2003

11/03/2019 Hotararea CL nr. 25/2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec extravilan identificator unic 400649

11/03/2019 Hotararea CL nr. 24/2019 privind dezlipirea imobilului sutat in comuna Otelec extravilan Otelec avand identificator unic 400650

11/03/2019 Hotararea CL nr. 23/2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Otelec identificator unic 400598

11/03/2019 Hotararea CL nr. 22/2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 30.01.2019

11/03/2019 Hotararea CL nr. 21/2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din 28 feburarie 2019

08/02/2019 Hotararea CL nr. 20/2019 privind actualizarea sumelor solicitate de la MDRAP aferente proiectului Alimentare cu apa si statie de tratare localitatea Iohanisfeld

08/02/2019 Hotararea CL nr. 19/2019 privind actualizarea sumelor solicitate de la MDRAP aferente proiectului Alimentare cu apa in localitatea Otelec pentru anul 2019

08/02/2019 Hotararea CL nr. 18/2019 privind actualizarea sumelor solicitate de la MDRAP aferente proiectului Construire - extindere primarie in localitate Otelec

08/02/2019 Hotararea CL nr. 17/2019 privind executia bugetara pe trimestrul IV al anului 2018

08/02/2019 Hotararea CL nr. 16/2019 privind salarizarea personalului platit din bugetul local in anul 2019

08/02/2019 Hotararea CL nr. 15/2019 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2019

08/02/2019 Hotararea CL nr. 14/2019 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului

08/02/2019 Hotararea CL. nr. 13/2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Iohanisfeld avand identificator unic 400541

08/02/2019 Hotararea CL nr. 12/2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Iohanisfeld avand identificator unic 400651

08/02/2019 Hotararea CL nr. 11/2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Iohanisfeld avand identificator unic 401217

08/02/2019 Hotararea CL nr. 10/2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Iohanisfeld identificator unic 401534

08/02/2019 Hotararea CL nr. 9/2019 privind dezlipirea imobilului situat in Otelec localitatea Iohanisfeld identificator unic 400590

08/02/2019 Hotararea CL nr. 8/2019 privind dezlipirea imobilului situat in comuna Otelec localitatea Iohanisfeld identificator unic 401432

08/02/2019 Hotararea CL nr. 7/2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 07.01.2019

08/02/2019 Hotararea CL nr. 6/2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara din data de 30 ianuarie 2019

16/01/2019 Hotararea CL nr. 5/2019 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2018 din excedentul bugetului local

16/01/2019 Hotararea CL nr. 4/2019 privind aprobarea modificarii tarifelor de salubrizare practicate de catre RETIM ECOLOGIC SA

16/01/2019 Hotararea CL nr. 3/2019 privind aprobarea Proiectului Retelei Scolare comuna Otelec an 2019-2020

16/01/2019 Hotararea CL nr. 2/2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 28.12.2018

16/01/2019 Hotararea CL nr. 1/2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara din 7 ianurie 2019

15/01/2019 Hotararea CL nr. 2/2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei din 28.12.2018